Co nabízím

Nabízím své vzdělání, zkušenosti, zájem a čas, abych pomohla svým klientům zlepšit kvalitu jejich života. Poskytuji psychologické poradenství a psychodynamickou terapii. Pracuji s dospělými a adolescenty, individuálně nebo s partnerským párem.

Během vzájemné spolupráce se setkáváme v atmosféře bezpečného a respektujícího psychoterapeutického vztahu. Účelem psychologické péče je zmírnění obtíží a větší sebeporozumění klienta. Forma, délka a cíl spolupráce se domlouvá na úvodních sezeních. Více o tom, co je psychologické poradenství, psychoterapie a psychodynamická psychoterapie, najdete zde.

Pro klienty mimo Prahu a Středočeský kraj nabízím konzultace přes internet formou videorozhovoru, v českém nebo slovenském jazyce.