Kdo jsem

Po ukončení studia psychologie na vysoké škole jsem byla zaměstnaná v psychiatrické léčebně. Na oddělení závislostí jsem pacienty vedla na terapeutických a edukativních skupinách, poskytovala individuální poradenství a rozhovory s jejich rodinnými příslušníky. Mimo to jsem získala zkušenosti s veškerými psychickými problémy a nemocemi napříč širokým věkovým spektrem.

Během práce v Pedagogicko-psychologické poradně jsem se více zaměřila na děti – řešila jsem jejich výukové těžkosti a potřebu individuálního přístupu ve vzdělávání, rodičům jsem pomáhala v oblasti výchovy.

Ve svém dalším působišti jsem se setkala s tématem domácího násilí a terapeuticky jsem vedla jednak jeho oběti a jednak ty, kteří chtěli pracovat na své agresi.

Mezi mé zkušenosti patří i práce na oddělení lidských zdrojů, poskytování krizové intervence, vedení kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj, canisterapie (terapie využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka).

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na psychologické poradenství s prvky psychodynamické psychoterapie. Pomáhám dospělým klientům s psychickými těžkostmi (např. strach, úzkosti, deprese, stres, partnerské a jiné mezilidské neshody) nebo těm, kteří si chtějí více rozumět a rozvíjet se.

Vzdělání  a školení:

• jednooborové studium psychologie
• komplexní vzdělávací program pro výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých od r. 2010 (300 hodin skupinové a 130 hodin individuální sebezkušenosti, 120 hodin teoretického vzdělávání, 70 hodin supervize vlastní terapeutické práce)
• výcvik v Edukativní rodičovské terapii – adleriánský přístup
• výcvik na poskytování telefonické krizové intervence
• další výcviky zaměřené na používání psychodiagnostických a terapeutických metod.

Pro zkvalitňování své práce se stále věnuji dalšímu vzdělávání a pravidelně podstupuji supervizi.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.