Kdo jsem

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na psychologické poradenství s prvky psychodynamické psychoterapie. Pomáhám dospělým klientům s psychickými těžkostmi (např. strach, úzkosti, deprese, stres, partnerské a jiné mezilidské neshody) nebo těm, kteří si chtějí více rozumět a rozvíjet se.

Pro zkvalitňování své práce se stále věnuji dalšímu vzdělávání a pravidelně podstupuji supervizi.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

profil

Po ukončení studia psychologie na vysoké škole jsem byla zaměstnaná v psychiatrické léčebně. Na oddělení závislostí jsem pacienty vedla na terapeutických a edukativních skupinách, poskytovala individuální poradenství a rozhovory s jejich rodinnými příslušníky. Mimo to jsem získala zkušenosti s veškerými psychickými problémy a nemocemi napříč širokým věkovým spektrem.

Během práce v Pedagogicko-psychologické poradně jsem se více zaměřila na děti – řešila jsem jejich výukové těžkosti a potřebu individuálního přístupu ve vzdělávání, rodičům jsem pomáhala v oblasti výchovy.

Ve svém dalším působišti jsem se setkala s tématem domácího násilí a terapeuticky jsem vedla jednak jeho oběti a jednak ty, kteří chtěli pracovat na své agresi.

Mezi mé zkušenosti patří i práce na oddělení lidských zdrojů, poskytování krizové intervence, vedení kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj, canisterapie (terapie využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka).

Vzdělání  a školení:

• jednooborové studium psychologie
• komplexní vzdělávací program pro výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých od r. 2010 (300 hodin skupinové a 130 hodin individuální sebezkušenosti, 120 hodin teoretického vzdělávání, 70 hodin supervize vlastní terapeutické práce)
• výcvik v Edukativní rodičovské terapii – adleriánský přístup
• výcvik na poskytování telefonické krizové intervence
• další výcviky zaměřené na používání psychodiagnostických a terapeutických metod.